Aquest Avís Legal regula l’accés per part de l’USUARI als continguts proporcionats per RECAREDO MATA CASANOVAS, S.A. (d’ara endavant RECAREDO). L’accés a la  informació proveïda mitjançant aquest lloc web implica la total acceptació del contingut d’aquest Avís Legal, per la qual cosa els aconsellem que accedeixin periòdicament a dit lloc web atesa la seva constant actualització.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se  a allò que estableix aquest Avís Legal i, es compromet a fer un ús diligent  del lloc web així com de la informació que conté amb total subjecció a la normativa que li sigui d’aplicació.

  1. IDENTIFICACIÓ

El titular i responsable del lloc web www.recaredo.es / www.recaredo.com és l’empresa RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. i les seves dades són:

Domicili:            Carrer Tamarit nº 10, 08770, Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Telèfon:              (+34) 93 891 02 14
Fax:                     (+34) 93 891 16 97
E-mail:               info@recaredo.com

Activitat econòmica inscrita legalment amb el C.I.F. A-08.572.752.

  1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

El nostre web ofereix informació sobre la nostra companyia, els nostres vins escumosos, les vinyes que cultivem, així com l’agricultura aplicada i els mètodes d’elaboració a RECAREDO.

  1. PRESTACIÓ DELS SERVEIS

La prestació dels serveis de RECAREDO  a través d’aquesta pàgina web és de caràcter informatiu, gratuït i lliurament revocable sense que afecti a la resta de condicions establertes en aquest Avís Legal. RECAREDO rebutja la responsabilitat derivada de la mala utilització dels continguts d’aquesta pàgina web, reservant-se el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix, RECAREDO declina tota responsabilitat per qualsevol interrupció de la pàgina web que es pogués produir  com a resultat de la seva actualització, millora o per causes alienes.

  1. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar els productes i serveis oferts d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic, així com a introduir a la pàgina web només informació i continguts veraços, essent-ne ell l’únic responsable. L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap mena (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels productes i serveis a través de la pàgina web, ja siguin produïdes per causes pròpies o alienes.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual existents sobre aquesta pàgina web i/o els continguts i drets que inclou, així com les marques, noms comercials i dissenys industrials continguts en dita  pàgina web, són de titularitat exclusiva de RECAREDO, estant protegits tots ells per llei.

Queda prohibida la còpia, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o posada a disposició del públic de tot o part de la pàgina web i/o els seus continguts i dissenys, marques, noms comercials i dissenys industrials, per qualsevol mitjà, sense la prèvia autorització expressa del seu legítim titular.

  1. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

RECAREDO no es responsabilitza del mal ús que es faci de les aplicacions o dels continguts de la pàgina web, recaient únicament la responsabilitat en aquell usuari que hagi realitzar el mal ús. Així mateix, RECAREDO no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda en la pàgina web de tercers, a la que es pugui accedir mitjançant enllaços (links) des de la nostra pàgina web o per la informació continguda en pàgines web de tercers vinculades d’alguna manera a aquest lloc web. RECAREDO cooperarà i col·laborarà si es requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells usos que violin la llei.

Vostè admet conèixer i ser conscient de l’existència a la xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. A vostè li correspon disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics danyosos, sense que RECAREDO sigui responsable dels danys produïts en els seus equips informàtics o de tercers durant el seu accés al lloc web.

L’accés al lloc web requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals s’escapa al control de RECAREDO. Per tant, els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. RECAREDO no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts que siguin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin  la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ.

  1. ENLLAÇOS

Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers,  que poguessin suposar un perjudici per a la imatge del web de RECAREDO, qui es reserva el dret a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació  dels enllaços  (links) realitzats a les seves pàgines web, quan així ho considerí convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap mena de compensació per aquest motiu.

RECAREDO es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions incloses en aquest Avís Legal.